Agenda

  • Geen evenementen

En nu vooruit!

18 maart organiseerde Stichting de Pijler een Pijlerdag, waarin Inspiratie en Verbinding centraal stonden. Tijdens deze dag heeft de Pijler een korte blik op het verleden geworpen, zich gericht op de armoedeproblematiek van vandaag de dag en gefocust op het verbinden van de betrokkenen.

EN NU VOORUIT!

Na een interne evaluatie is het tijd voor Stichting de Pijler om naar buiten te treden. Een nieuwe visie en missie zullen Stichting de Pijler scherp houden, gericht op actualiteit en toekomst.

En nu vooruit

Stichting de Pijler zet als provinciaal Limburgse organisatie in op bestrijding van armoede. Door zich te blijven verdiepen in actuele onderzoeken, veranderingen en bewegingen in de (Limburgse) samenleving, wil zij invloed uitoefenen op gemeentelijk armoedebeleid en de ondersteuning van mensen in een moeilijke financiële positie. Daarnaast zet zij haar netwerk in om de verschillende facetten van armoede aan te gaan. De Pijler tracht zoveel mogelijk preventief te werken door projecten te ontwikkelen die inzetten op signalering en bewustwording binnen de verschillende lagen van de samenleving.