Agenda

  • Geen evenementen

Welkom bij Stichting de Pijler

Als provinciaal knooppunt in Limburg stelt Stichting de Pijler zich een helder doel: het blijven ondersteunen van een breed netwerk, zowel lokaal als regionaal, om gezamenlijk armoedevraagstukken te signaleren, agenderen en aan te pakken. Daarnaast streeft zij naar een overkoepelende functie binnen het netwerk van sociaal / maatschappelijke organisaties. Samen met deze organisaties wil zij de verschillende, kwetsbare, doelgroepen een kans bieden zich te verenigen en op te komen voor de eigen en gezamenlijke belangen.

Stichting de Pijler richt haar pijlen daarmee op de verschillende facetten die armoede met zich mee brengt en tracht zo bij te dragen aan een ‘vitale gezondheid’ in Limburg, zoals de Provincie Limburg deze schetst in haar Sociale Agenda 2025.